Estonian Sausage Festival
Estonian Sausage Festival 2021: will be announced soon!


The Estonian Sausage Festival, which takes place every summer at Palmse Manor on the third weekend in July, is ready to welcome thousands of guests!

The mission of the Estonian Sausage Festival is to cultivate an appreciation of sausages as an excellent versatile food item as well as to promote the modern sausage consumption and manufacturing culture and everything good that is associated with it. The organizers of the festival, who are sausage connoisseurs themselves, aim to present the sausage products manufactured and marketed in Estonia as well as other related products and services and to popularize sausage-making at home and vocational training. 

The festival features a grand tasting event organized in order to introduce the sausage brands marketed in Estonia as well as the Estonian National Sausage School with lectures about trends, healthy lifestyle and workshops on how to make sausages at home. There will be a country-wide Estonian Championship in Sausage Grilling, which is organized by the Estonian Grilling Union. Festival restaurants will be presenting sausages as a food item which deserves respect and provides numerous options for use, selling sausage and various sausage dishes on the occasion of the festival. Fascinating performers will be brought to the public but the star of the festival is the Sausage!

The festival welcomes anyone who lives in Estonia and appreciates good food as well as sausage-seeking tourists from abroad: we are going to show the world how tasty Estonian food is! See you at the Estonian Sausage Festival!

Kadi Neidek
Chef of the Estonian Sausage Festival
, www.vorstifestival.ee 

kadi.jpg


For entrepreneurs

The Estonian Sausage Festival, which is a universally loved great sausage celebration, is a good marketing and sales partner for entrepreneurs targeting end consumers. By taking part in the festival, you will be able to introduce your company, products and services, ensure some sales and obtain direct feedback as well as valuable information from a great number of consumers within a short period of time while putting in almost no effort and little money. There will be opportunities to use the festival stages for food-related presentations and purchase air time for your commercials. 

The Estonian Sausage Festival grounds will have anything you might need: the best food and drinks, a high-quality entertainment program, and technical services that are rather expensive to organize for companies separately. Some entrepreneurs have been bringing their competition sites to the Estonian Championships in Sausage Grilling for years in order to treat their clients and business partners to a meal or to develop their employees’ team spirit by putting them to cook together. Similarly to the most important decisions being made and negotiations taking place on the golf course or tennis court, good ideas emerge and deals are made next to the grill. The competitions in grilling held during the Sausage Festival are also often attended as corporate summer events because this is how a company can combine something useful with something enjoyable at a low cost: advertise the enterprise, its products and services, ensure some sales turnover and treat the employees to a pleasant get-together with good food.

There are multiple options of using the festival for promoting your business. Do not hesitate to contact us, and let’s start mutually profitable cooperation to make your business successful and make festival visitors happy!

good reasons for companies to take part in the Estonian Sausage Festival:

 • The Estonian Sausage Festival is a grand event for all foodies and also professionals specializing in food-related businesses;
 • The participation fee for participants is reasonable, and taking part is good for business;
 • The festival is held in an attractive, popular and easily accessible location;
 • Participants will also get advertising contacts in country-wide media, including a TV-show;
 • The structure and content of the festival are precisely positioned: only food-related companies will be located in large thematic areas;
 • The duration of the festival is reasonable with enough time for interested parties to obtain information;
 • Interaction with the festival organizers is easy and professional. 

Please contact us in order to participate, the number of participants is limited. See you at the Estonian Sausage Festival!

Lisette Vinter, Festival CEO
+372 520 3274, 
www.vorstifestival.ee

Vorstifestival_erinev.jpg


Viron Makkarafestivaali 2021: will be announced soon!

Tervetuloa Viron Makkarafestivaalille!

Joka kesä järjestettävä Makkarafestivaali on valmis ottamaan vastaan tuhansia vierailijoita!

Viron Makkarafestivaalin tavoitteena on nostaa arvoon makkara erinomaisena ja monipuolisena elintarvikkeena, edistää nykyaikaisen makkarankäytön ja -valmistuksen kulttuuria ja kaikkea hyvää ja parasta, mikä siihen liittyy. Makkaraystävien festivaalin järjestäjien tavoitteena on esitellä Virossa valmistettavia ja myytäviä makkaratuotteita sekä makkaraan liittyviä tuotteita ja palveluita, sekä popularisoida itse tekemistä ja ammattiopetusta.

Festivaalin aikana järjestetään Virossa myytäviä makkaroita esittelevä suuri maistiaistapahtuma sekä Viron kansan makkarakoulu, jossa kerrotaan trendeistä ja terveellisyydestä ja opetetaan valmistamaan makkaraa kotikonstein. Festivaalilla järjestetään Viron Grilliliiton johdolla Viron mestaruuskilpailut makkaran grillauksessa. Ravintolat esittelevät makkaraa monipuolisena ja kunnianarvoisena elintarvikkeena tarjoten makkaran ja festivaalin kunniaksi erilaisia makkararuokia. Festivaalilla esitellään myös mielenkiintoisia artisteja, mutta festivaalin pääesiintyjä on kuitenkin Makkara!

Festivaalille ovat tervetulleita kaikki virolaiset ja ulkomaalaiset makkaraturistit – näytämme koko maailmalle, kuinka maukkaita makkaroita Virossa valmistetaan! Tapaamisiin Viron Makkarafestivaalilla!

Kadi Neidek
Viron Makkarafestivaalin pääkokki
, www.vorstifestival.ee 


Yritykselle

Kansan rakastama suuri makkarajuhla Viron Makkarafestivaali on loppukuluttajien kanssa toimiville yrityksille hyvä markkinointi- ja myyntikumppani. Lyhyen ajan aikana, pienillä kustannuksilla ja vaivalla on festivaaliin osallistuttaessa mahdollisuus esitellä omaa yritystä, tuotteita ja palveluita, tehdä liikevaihtoa sekä saada suurelta kuluttajaryhmältä välitöntä palautetta ja hyödyllistä tietoa. Festivaalin lavoilla on mahdollista käyttää lava-aikaa ruoka-aiheisiin esityksiin ja saada esitysaikaa audiomainosten esittämiseen.

Viron makkarafestivaalialueella on olemassa kaikki tarpeellinen: parhaat ruoat ja juomat, tasokas viihdeohjelma ja tekniset palvelut, mikä kaikki on yritykselle kallista järjestää omana tapahtumana. Monet yritykset ovat osallistuneet jo useita vuosia Viron mestaruuskilpailuihin makkarangrillauksessa kehittääkseen yhteisen ruoanlaiton ohella henkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta tai kestitäkseen asiakkaitaan ja liikekumppaneitaan. Samalla tavoin kuin tennis- ja golfkentillä käydään tärkeitä neuvotteluita ja tehdään päätöksiä, myös grillin äärellä syntyy hyviä ideoita ja tehdään kauppoja. Makkarafestivaalin grillauskilpailuja käytetään paljon myös yrityksen kesäpäivien pitämiseen, koska täällä voit pienellä rahapanoksella yhdistää hyödyllisen hauskaan: tehdä yritykselle, tuotteille ja palveluille hyvää mainosta, kasvattaa liikevaihtoa ja samalla palkita työntekijöitä miellyttävällä ja ravitsevalla tapaamisella. Lasten tuotteita tarjoaville yrityksille on festivaalin leikkialue hyvä mahdollisuus esitellä tuotteitaan ja saada kuluttajilta palautetta. 

Festivaalin käyttöä oman liiketoiminnan edistämiseksi on hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ota yhteyttä ja teemme yhteistyötä – sinun liiketoimintasi eduksi ja festivaalivieraiden parhaaksi!

Hyviä syitä osallistua Viron makkarafestivaalille:

 • Viron makkarafestivaali on suurtapahtuma kaikille ruoan ystäville sekä ruoka-aiheeseen liittyville ammattihenkilöille;
 • Festivaaliin osallistuminen on kohtuuhintaista ja liiketoiminnalle hyödyllistä;
 • Festivaali järjestetään viehättävässä, suositussa ja hyvät kulkuyhteydet omaavassa paikassa;
 • Osanottajat saavat mainosyhteydet myös valtakunnalliseen mediaan, mm. televisio-ohjelmaan;
 • Festivaali on rakenteeltaan ja sisällöltään harkittu ja festivaalin suurilla teema-alueilla esiintyvät ainoastaan elintarvikealan yritykset;
 • Festivaali on pituudeltaan kohtuullinen ja aikaa on riittävästi, jotta kaikki kiinnostuneet saisivat infoa;
 • Asiointi festivaalin järjestäjien kanssa on helppoa ja ammattimaista. 

Ota osallistumiseksi yhteyttä meihin – osanottajien määrä on rajoitettu. Tapaamisiin Viron Makkarafestivaalilla!

Lisette Vinter, festivaalin toimitusjohtaja
+372 520 3274, 
www.vorstifestival.ee

Vorst_rosmariin.jpg


Эстонский колбасный фестиваль 2021: will be announced soon!

Добро пожаловать на Эстонский колбасный фестиваль! 

Ежегодный летний Эстонский колбасный фестиваль готов принять тысячи гостей! 

Цель Эстонского колбасного фестиваля – отдать должное колбасе, как прекрасному и разностороннему продукту питания, поощрить культуру потребления и приготовления колбасы, и все хорошее, что с этим связано. Организаторы фестиваля – сами любители колбасы – стремятся познакомить с производимыми и продающимися в Эстонии колбасными изделиями, соответствующими услугами, а также популяризовать изготовление колбасы в домашних условиях и кулинарное образование. 

Частью фестиваля является большая дегустация, знакомящая с продающимися в Эстонии колбасами. Тут также будет открыта Эстонская народная колбасная школа, где поговорят о тенденциях и пользе для здоровья, а также научат готовить колбасу дома. Эстонский гриль-союз организует чемпионат страны по приготовлению колбасок на гриле. Рестораны предложат взглянуть на колбасу под новым углом – как на богатый возможностями и ценный продукт, и приготовят по случаю фестиваля различные блюда, в состав которых входит колбаса. Фестиваль представит интересных артистов, но главным героем все же будет Колбаса

Мы ждем на фестивале всех любителей колбасы из Эстонии и других стран – мы покажем всему миру, какую вкусную еду делают в Эстонии! Мы приветствуем любые хорошие идеи в связи с организацией фестиваля. До встречи на Эстонском колбасном фестивале! 

Кади Нейдек
Организатор Эстонского колбасного фестиваля
 , www.vorstifestival.ee 


Для предприятий

Полюбившийся народу большой колбасный праздник – Эстонский колбасный фестиваль – отличный партнер в части маркетинга и продаж для нацеленных на конечного потребителя предприятий. Участвуя в фестивале, за короткое время и с небольшими затратами можно познакомить людей со своим предприятием, продукций и услугами, а также увеличить оборот, получить отзывы и полезную информацию от множества потребителей. На сценах фестиваля можно организовать тематические презентации. Также предлагается эфирное время для аудиорекламы. 

На территории Эстонского колбасного фестиваля есть все необходимое: лучшая еда и напитки, достойная развлекательная программа и технические услуги – организовать все это в рамках отдельных мероприятий для предприятий было бы достаточно накладно. Некоторые компании уже годы представлены на площадке чемпионата по приготовлению колбасок на гриле, чтобы поддержать командный дух внутри предприятия или угостить клиентов и партнеров. Известно, что теннисных кортах и полях для гольфа часто состоятся переговоры и принимаются важные решения, но и возле гриля также рождаются идеи и заключаются сделки. Чемпионат по приготовлению колбасок на гриле фирмы успешно используют и для проведения летних дней, поскольку здесь за небольшие деньги можно объединить полезное с приятным: сделать отличную рекламу предприятию, продуктам и услугам, повысить оборот, а также премировать работников.

Существует множество разных возможностей использовать фестиваль для продвижения бизнеса. Смело связывайтесь с нами и давайте сотрудничать – во имя успеха вашего дела и на радость гостям фестиваля! 

Причины для предприятий принять участие в Эстонском колбасном фестивале:

 • Эстонский колбасный фестиваль это масштабное мероприятия для всех любителей хорошей еды, а также для профессионалов сферы питания;
 • Участие в фестивале стоит недорого и выгодно с коммерческой точки зрения;
 • Фестиваль проходит в привлекательном, любимом народом месте, куда очень просто попасть;
 • Участники получат рекламные контакты в общегосударственных СМИ, в т.ч. в телепередаче;
 • Фестиваль очень точно позиционируется: в нем участвуют только предприятия сферы питания;
 • Времени на фестивале достаточно для того, чтобы все интересующиеся получили необходимую информацию;
 • Вести дела с профессиональными организаторами фестиваля очень просто. 

Свяжитесь с нами, чтобы участвовать в фестивале. Количество участников ограничено. До встречи на Эстонском колбасном фестивале! 

Lisette Vinter
Организатор Эстонского колбасного фестиваля
+372 520 3274, 
www.vorstifestival.ee

 Vorst_salami.jpg